Advertisement of HelloProspect

5 nycklar för att främja medarbetarnas engagemang

-

5 nycklar för att främja medarbetarnas engagemang -TechProspect 5 nycklar för att främja medarbetarnas engagemang -TechProspect

Ett företags starkaste konkurrensfördel är dess medarbetare. Gör du de rätta valen för att till fullo utnyttja denna värdefulla tillgång, eller åtminstone tillräckligt för att kunna behålla den? Bara 13 % av alla anställda världen över känner stort engagemang och är mycket nöjda med sin arbetsplats. Av dem som känner stort engagemang har 88 % en högre grad av kontroll över var och när de arbetar – de har tillgång till avskilda utrymmen när de behöver koncentrera sig, har verktyg för att samarbeta och kan själva välja hur de vill lägga upp sitt arbete. För att läsa mer, ladda ner denna whitepaper …

To Unlock This Resource Please Fill Following Details

Dev Pise 5 nycklar för att främja medarbetarnas engagemang -TechProspect
Dev Pise
Dev is CEO of HelloProspect, He has 7+ years of experience in generating high potential leads, creating demand & qualified sales opportunities. He has worked with a numerous B2B media & marketing agencies to reach out the target audiences, help syndicate content, engage, nurture & qualify new marketing / sales possibilities. He creats new business opportunities and manages a team of 100+ amazingly passionate & experienced resources.

Must Read